معنی اسم ارتا آریا

مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارتا آریا

فراوانی اسم ارتا آریا

تا کنون کسی با نام ارتا آریا در گهواره ثبت نام نکرده است.