معنی اسم اردوان

یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم اردوان

فراوانی اسم اردوان

در حال حاضر ۸۷ نفر در گهواره با نام اردوان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اردوان

از زمانی که فهمیدم باردارم و حسم میگفت فرشتم پسره،اسم اردوان رو انتخاب کردم معنی اسم اردوان یعنی نگهبان درستکاران ،در ضمن این اسم برای من ابهت و شکوه خاصی داره و احساس کردم در اینده خودشم به عنوان یک مرد یک پسر به ایمش افتخار کنه😊❤️
مامان اردوان