معنی اسم استرا

در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است

ریشه اسم استرا

فراوانی اسم استرا

تا کنون کسی با نام استرا در گهواره ثبت نام نکرده است.