معنی اسم اسپندیار

اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم

ریشه اسم اسپندیار

فراوانی اسم اسپندیار

تا کنون کسی با نام اسپندیار در گهواره ثبت نام نکرده است.