معنی اسم اشو

مقدس

ریشه اسم اشو

فراوانی اسم اشو

تا کنون کسی با نام اشو در گهواره ثبت نام نکرده است.