معنی اسم اشکش

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم اشکش

فراوانی اسم اشکش

تا کنون کسی با نام اشکش در گهواره ثبت نام نکرده است.