معنی اسم اشک ناز

مرکب از اشک و ناز ، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف

ریشه اسم اشک ناز

فراوانی اسم اشک ناز

تا کنون کسی با نام اشک ناز در گهواره ثبت نام نکرده است.