معنی اسم الوند

اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان

ریشه اسم الوند

فراوانی اسم الوند

در حال حاضر ۳۲ نفر در گهواره با نام الوند ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم الوند

از دوماهگی اسم زیباشو گذاشتیم الوند که خیلی معنی ش به دلمون نشست مثل کوه قوی و محکم
مامان الوند
مثل کوه قوی استوار
مامان الوند