معنی اسم الکوس

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

ریشه اسم الکوس

فراوانی اسم الکوس

تا کنون کسی با نام الکوس در گهواره ثبت نام نکرده است.