معنی اسم امیرپارسا

مرکب از امیر و پارسا ، حاکم خداترس

ریشه اسم امیرپارسا

فراوانی اسم امیرپارسا

در حال حاضر ۱۱۰ نفر در گهواره با نام امیرپارسا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم امیرپارسا

تا ٨ ماهگی ک حامله بودم میگفدم مهراد ولی بردار شوهرم گف امیرپارسا منم از اسم امیر خوشم میومد برام جالب بود معنیش چی میشه نگا کردم دیدم ینی حاکم خداترس معنیش خیلی ب دلم نشست برا همون اسم پسرمو امیرپارسا گذاشتیم
مامان امیرپارسا