معنی اسم اورنگ

تخت پادشاهی، فر و زیبایی

ریشه اسم اورنگ

فراوانی اسم اورنگ

تا کنون کسی با نام اورنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.