معنی اسم ایزدیار

آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین

ریشه اسم ایزدیار

فراوانی اسم ایزدیار

تا کنون کسی با نام ایزدیار در گهواره ثبت نام نکرده است.