معنی اسم بادلیس

کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان

ریشه اسم بادلیس

فراوانی اسم بادلیس

تا کنون کسی با نام بادلیس در گهواره ثبت نام نکرده است.