معنی اسم باسکان

قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال

ریشه اسم باسکان

فراوانی اسم باسکان

تا کنون کسی با نام باسکان در گهواره ثبت نام نکرده است.