معنی اسم باشو

در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند

ریشه اسم باشو

فراوانی اسم باشو

تا کنون کسی با نام باشو در گهواره ثبت نام نکرده است.