معنی اسم باشوان

نام کوهی در بانة، آشیانه

ریشه اسم باشوان

فراوانی اسم باشوان

تا کنون کسی با نام باشوان در گهواره ثبت نام نکرده است.