معنی اسم باشور

جنوب

ریشه اسم باشور

فراوانی اسم باشور

تا کنون کسی با نام باشور در گهواره ثبت نام نکرده است.