معنی اسم باشوک

نوعی پرنده شکاری

ریشه اسم باشوک

فراوانی اسم باشوک

تا کنون کسی با نام باشوک در گهواره ثبت نام نکرده است.