معنی اسم بالا

قیافه

ریشه اسم بالا

فراوانی اسم بالا

تا کنون کسی با نام بالا در گهواره ثبت نام نکرده است.