معنی اسم بالبان

نوعی پرنده ‏شکاری

ریشه اسم بالبان

فراوانی اسم بالبان

تا کنون کسی با نام بالبان در گهواره ثبت نام نکرده است.