معنی اسم باژار

شهرک ، بازار، مکان داد و ستد

ریشه اسم باژار

فراوانی اسم باژار

تا کنون کسی با نام باژار در گهواره ثبت نام نکرده است.