معنی اسم بتام

خوشمزه

ریشه اسم بتام

فراوانی اسم بتام

تا کنون کسی با نام بتام در گهواره ثبت نام نکرده است.