معنی اسم بثریک

اسم امام علی در زبان حبشی

ریشه اسم بثریک

فراوانی اسم بثریک

تا کنون کسی با نام بثریک در گهواره ثبت نام نکرده است.