معنی اسم بحیرا

نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، در حوالی شام با پیامبر مصادف شد و علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خواهد شد

ریشه اسم بحیرا

فراوانی اسم بحیرا

تا کنون کسی با نام بحیرا در گهواره ثبت نام نکرده است.