معنی اسم بخت آفرین

آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار

ریشه اسم بخت آفرین

فراوانی اسم بخت آفرین

تا کنون کسی با نام بخت آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.