معنی اسم بخشان

منتشر کردن

ریشه اسم بخشان

فراوانی اسم بخشان

تا کنون کسی با نام بخشان در گهواره ثبت نام نکرده است.