معنی اسم برادوست

دوست صمیمی ، نام یکی از قبایل کرد ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةای در کردستان

ریشه اسم برادوست

فراوانی اسم برادوست

تا کنون کسی با نام برادوست در گهواره ثبت نام نکرده است.