معنی اسم برزو

بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم زال

ریشه اسم برزو

فراوانی اسم برزو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام برزو ثبت نام شده اند.