معنی اسم برزین

باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت

ریشه اسم برزین

فراوانی اسم برزین

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام برزین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم برزین

وقتی برزین جون تو شکمم بود تا ۴ماه و نیم‌سونوگرافی اول گفته بود دختره به خاطر این ما اسم دخترونه انتخاب کرده بودیم نیلان به معنی الهه ی باران یه اسم یونانی بود،بعد چهار ماهگی‌اگه رفتیم سونگرافی گفتن بچه دختر نیست و من گفتم اسمشو دانا می زارم تا ۹ماهگی اسم جنینمون دانا بود و همه با این اسم صداش می زدند،وقتی به دنیا امد عموی بزرگ برزین جون گفت من اسم برزین دوست دارم اسمشو بزارید برزین به احترام ایشون اسمشو گذاشتیم برزین جون برزین اسم بلند ترین کوه در منطقه ی کردستان است و به معنی بلند مرتبه است
مامان برزین
وقتی من باردار نبودم خواهرم خواب دیده بود خدا به من یه پسر میده واسم پسرم و در اسمان علی اصغر نوشتن که خواهرم بهم میگه ابجی ببین این اسمی که تو اسمون نوشتن اسم پسره توست بس باید اگه خدا بهت پسر داد علی اصغر بزاری منم همونجا گفتم باشه حتما اگه خدا بهم بده منم علی اصغر میزارم
مامان علی اصغر جونم