معنی اسم بزرگمهر

بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم بزرگمهر

فراوانی اسم بزرگمهر

در حال حاضر ۳۵ نفر در گهواره با نام بزرگمهر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بزرگمهر

سلام علاقه زیاد به وزیر انوشیروان عادل که بسیار دانا و مدبر بوده من را علاقه مند به اسم بزرگمهر کرد ‌و داستان های زیادی که از این بزرگمرد شنیده بودم . یکی از معنی های بزرگمهر که جذبم کرد بسیار مهربان بود .
مامان بزرگمهر