معنی اسم بزرگ امید

بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم بزرگ امید

فراوانی اسم بزرگ امید

تا کنون کسی با نام بزرگ امید در گهواره ثبت نام نکرده است.