معنی اسم بشیر

بشارت دهنده، مژده دهنده

ریشه اسم بشیر

فراوانی اسم بشیر

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بشیر ثبت نام شده اند.