معنی اسم بلباس

بة برخی عشایر کرد بلباس می‏گویند

ریشه اسم بلباس

فراوانی اسم بلباس

تا کنون کسی با نام بلباس در گهواره ثبت نام نکرده است.