معنی اسم بهمنش

وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است

ریشه اسم بهمنش

فراوانی اسم بهمنش

تا کنون کسی با نام بهمنش در گهواره ثبت نام نکرده است.