معنی اسم بورنگ

نوعی ریحان کوهی

ریشه اسم بورنگ

فراوانی اسم بورنگ

تا کنون کسی با نام بورنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.