معنی اسم تابان مهر

خورشید تابان، خورشید درخشان

ریشه اسم تابان مهر

فراوانی اسم تابان مهر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تابان مهر ثبت نام شده اند.