معنی اسم تابان مهر

خورشید تابان، خورشید درخشان

ریشه اسم تابان مهر

فراوانی اسم تابان مهر

تا کنون کسی با نام تابان مهر در گهواره ثبت نام نکرده است.