معنی اسم توانا

نیرومند، پرقدرت

ریشه اسم توانا

فراوانی اسم توانا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام توانا ثبت نام شده اند.