معنی اسم توس

طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم توس

فراوانی اسم توس

تا کنون کسی با نام توس در گهواره ثبت نام نکرده است.