معنی اسم تک آفرین

مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده)

ریشه اسم تک آفرین

فراوانی اسم تک آفرین

تا کنون کسی با نام تک آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.