معنی اسم ثاقب

روشن، فروزان

ریشه اسم ثاقب

فراوانی اسم ثاقب

تا کنون کسی با نام ثاقب در گهواره ثبت نام نکرده است.