معنی اسم جابان

نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی

ریشه اسم جابان

فراوانی اسم جابان

تا کنون کسی با نام جابان در گهواره ثبت نام نکرده است.