معنی اسم جان محمد

جان ( روان) + محمد( ستوده شده)

ریشه اسم جان محمد

فراوانی اسم جان محمد

تا کنون کسی با نام جان محمد در گهواره ثبت نام نکرده است.