معنی اسم جعفر

جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار

ریشه اسم جعفر

فراوانی اسم جعفر

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام جعفر ثبت نام شده اند.