معنی اسم جلایر

نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی

ریشه اسم جلایر

فراوانی اسم جلایر

تا کنون کسی با نام جلایر در گهواره ثبت نام نکرده است.