معنی اسم جمال

زیبایی

ریشه اسم جمال

فراوانی اسم جمال

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام جمال ثبت نام شده اند.