معنی اسم جهاندار

خداوند ، نگهبان جهان، پادشاه

ریشه اسم جهاندار

فراوانی اسم جهاندار

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام جهاندار ثبت نام شده اند.