معنی اسم جیحون

نام رودخانه ای در آسیای میانه

ریشه اسم جیحون

فراوانی اسم جیحون

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام جیحون ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم جیحون

من دوست داشتم اسم بچهم برگرفته از طبیعت باشه . بخاطر همین از اسامی رودخانه ها به ذهنم رسید . که خاستم اگر دختر شد جیحون و اگرپسر شد هامون رو بزارم . جیحون اسم دیگر آمو دریا ، یک رود در تاجیکستان هست و به معنی رود پرآب .
مامان جیحون