معنی اسم خاوین

پاک سرشت

ریشه اسم خاوین

فراوانی اسم خاوین

تا کنون کسی با نام خاوین در گهواره ثبت نام نکرده است.