معنی اسم خدابخش

عطای الهی، بخشیده خداوند

ریشه اسم خدابخش

فراوانی اسم خدابخش

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خدابخش ثبت نام شده اند.