معنی اسم خسروشاد

پادشاه شاد و خرم

ریشه اسم خسروشاد

فراوانی اسم خسروشاد

تا کنون کسی با نام خسروشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.